Fra rektor:

Rektor Kristin Halvorsen taler til elever og ansatte - Klikk for stort bildeRektor Kristin Halvorsen taler til elever og ansatte.Om skolestart og covid-19

Til elever og foresatte ved Breivang vgs                                                                             13.08.2020

I forbindelse med skolestart og covid-19

Breivang vgs ønsker alle elever og foresatte velkommen til et nytt skoleår mandag 17.08.2020, og i år står en litt annerledes skolestart for døren.

Tidspunkt for oppstart:

 • VG1 yrkesfag kl.09.00
 • VG1 studieforberedende kl.09.30 
 • VG2 yrkesfag kl.12.00 
 • VG2 studieforberedende kl.12.15 
 • VG3 studieforberedende kl.12.30 

 

Gult nivå:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Ha rutiner for forsterket renhold
 • Unngå håndhilsning og klemming mellom personer
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Ansatte og elever bør holde 1 meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet
 • Unngå trengsel og store samlinger


Per 13.08.2020 skal skolene følge gult nivå i trafikklysmodellen (trafikklysmodellen i sin helhet kan du se her) med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå.

Informasjonsskriv fra TFFK til foresatte og elever kan leses her.

Ved gult nivå kan hele skoleklasser være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Det er ikke behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

• Syke personer skal ikke være på skolen

• God hygiene

• Redusert kontakthyppighet mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at personer som er syke og/eller har milde forkjølelsessymptomer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i skolen. Vi har vært og vil være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene.

Vi følger nasjonale retningslinjer for smittevern. I tillegg har skolen en lokal plan for oppstart og smittevern. Det er viktig at alle leser dette dokumentet. Denne ligger vedlagt i dette skrivet og på skolens hjemmeside https://breivang.vgs.no/aktuelt/. Det er et dynamisk dokument som vil bli justert ved behov.  

Elevene vil få opplæring av lærer i smittevern første skoledag.

 

Om smittesituasjonen fra UDIR.no:

Nye studier om barn og unges rolle i smittespredning av covid-19 viser at de fleste som er syke, smitter ingen eller veldig få andre. Det er sjeldent barn smitter andre barn, og smitte fra barn til voksen forekommer først og fremst innen samme husholdning. Ungdom smitter andre i større grad enn barn.

I Sverige, der barnehager og grunnskolen har vært åpen i hele utbruddsperioden, er det ikke påvist at lærere og pedagoger har høyere risiko for koronasmitte enn andre yrkesgrupper.

Det er rapportert enkelte utbrudd i både barnehager og skoler fra flere land, og vi forventer at det vil komme smitte i barnehager og skoler fremover. Det er ikke grunnlag for å hevde at det er mer smitte i barnehager og skoler enn generelt i samfunnet. 

Testing: FHI har bestemt at elever og ansatte i gjenåpnet skole, kan bli testet for covid-19, hvis de opplever symptomer som f.eks. hoste, forkjølelse eller lett feber. Du tar da kontakt på Coronatelefonen telefonnummer: 46907899.

Vi vil til slutt gjøre dere oppmerksomme på at denne situasjonen er utfordrende og uforutsigbar også for oss i skolen, på samme måte som for resten av samfunnet. Vi er derfor avhengig av at ansatte, elever og foresatte samarbeider godt i en krevende tid. Skolens ledelse og de ansatte gjør alt vi kan for å skape et så godt og trygt tilbud som mulig, med de ressurser og rammer vi har til rådighet. Har dere spørsmål ber vi om at dette tas opp med skolen.

Selv om covid-19 gjør at skolestart blir litt annerledes i år ser vi frem til å ta fatt på et nytt skoleår, og vi gleder oss til å møte både nye og gamle elever.

Ønsker med dette alle sammen en god helg og velkommen til Breivang.  

 

Hilsen

Kristin Halvorsen (rektor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen