Grønt nivå natt til lørdag

Illustrasjon av Coronavirus - Klikk for stort bilde Videregående går over til grønt nivå fra og med midnatt natt til lørdag 15.1.22. Det vil blant annet innebære at alle elevene skal tilbake til normal stedlig undervisning fra med mandag 17.1.22. 

 • Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler
 • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
 • Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

 

 

Foreløpig ingen lokale tiltak i Tromsø kommune

Foreløpig har ikke Tromsø kommune innført lokale tiltak/retningslinjer for grunn- og videregående skole i Tromsø. Det avholdes et drøftingsmøte mellom skoleeier og kommunen fredag ettermiddag, men det er ingen signaler som tilsier at det vil komme lokale tiltak slik smittesituasjonen er per i dag, men vi må være beredt på at det kan komme på kort varsel. 

Det viktigste:

 • Si ja til vaksine.
 • Hold deg hjemme og test deg når du er syk.

Elevene vil få en SMS om stedlig undervisning fra og med neste uke. 

Videre er det blant annet endringer i forhold til karantenereglene, som er godt beskrevet på Regjeringen.no

Karantene og testing

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner. Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.
Til toppen