Informasjon i forbindelse med streik

Logo TFFK - Klikk for stort bilde Utdanningsforbundet har meldt plassfratredelse for 27 pedagoger ved Breivang videregående fra og med mandag 29. august. Les viktig informasjon for deg som elev.

Hvis partene i streiken ikke kommer til enighet innen denne dato, vil det påvirke skoletilbudet for alle elever på ulike måter. Noen vil nesten ikke merke streiken, mens andre vil få et veldig redusert skoletilbud. Der lærerne ikke er tatt ut i streik vil undervisningen bli gjennomført som normalt.

Timeplan i VIS vil vise klassens timer som avholdes under streiken. Elevene må sjekke timeplan hver ettermiddag etter kl.16.00 for å se hva som gjelder for påfølgende dag.

Elever som er rammet av streiken, oppfordres til å tilegne seg viktig faglig kompetanse individuelt eller i gruppe. Skolen er åpen for elevene alle hverdager i uka og elevene må gjerne komme til skolen for å arbeide sammen. Avtal gjerne en felles oppmøtetid i klassechatten og husk at kantina også er åpen som vanlig.

Av læringsressurser, er det naturlig å bruke læreboka selv om det kan være utfordrende om dere ikke har fått framdriftsplan i faget. Andre gode læringsressurser som dere kan anvende er NDLA og ASK undervisning. Du logger deg inn på ASK med Feide.

Det vil bli ført vanlig fravær der undervisningen går som normalt. Hvis kontaktlærer er i streik skal dokumentasjon for fravær håndteres av rektor. Dokumentasjonen leveres i sentralbordet ved skolen.     

Skolens ledelse, elevtjenesten (rådgivere og miljøarbeidere) og driftsavdelingen er ikke berørt av streiken.

Har du spørsmål om organisering utenom informasjonen som er gitt ovenfor tar du kontakt med avdelingsledere på de ulike programområdene.

FBIE og IM: Bente Killie bente.killie@tffk.no

SR: Trine Bottolfsen trine.bottolfsen@tffk.no

MK og KDA: Stig Walnum stig.lennarth.walnum@tffk.no

Avdelingsleder spes.ped c.thorsteinsen@tffk.no

 

 

Vennlig hilsen

Kristin Bjørnsdatter Halvorsen
Rektor

Til toppen