Karakterer publiseres

Standpunkt- og halvårskarakterer vil bli satt og publisert i SkoleArena fredag 12. juni.

Karakterutskrift på papir - Klikk for stort bilde 

Det er kun formell klageadgang på standpunktkarakterer, og eleven må ta kontakt med faglæreren for å få en begrunnelse før en eventuell klage leveres skriftlig. Siste frist for å klage er 22. juni.

Vg3-elever har tilbud om en "Hurtigklagefrist" på standpunktkarakterer. Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning. Fristen for hurtigklage er mandag 15. juni kl. 13.00.

Elevene vil finne karakterene sine under Karakterer og Orden og atferdskarakter under Fravær og orden/atferdsmerknad i SkoleArena.

Informasjon om klagerutine og nødvendig skjema, finnes her: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/

Til toppen