Refusjon av skyssutgifter

Logo TFFK - Klikk for stort bildeElev eller foresatt kan søke om å få refundert billettkjøp eller bruk av privat transportmiddel i forbindelse med skoleskyss.

 

Nytt digitalt skjema:

Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Elev eller foresatt kan søke om å få refundert billettkjøp eller bruk av privat transportmiddel i forbindelse med skoleskyss.

Refusjon forutsetter at eleven har fått innvilget søknaden (sendt ut fra P360) om skoleskyss av fylkeskommunen.

Skyssutgifter refunderes i henhold til : Forskrift til opplæringslova - § 10-2. Full skyssgodtgjersle

Fylkeskommunen tar kontakt med søkerens skole for kontroll og godkjenning. Skjema med feil eller mangler vil bli avvist og sendt i retur.

Har eleven spørsmål om utfylling send en e-post til: SkoleskyssrefusjonTroms@tffk.no

Til toppen