Rødt nivå på torsdag

Illustrasjon av Coronavirus - Klikk for stort bilde Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler fra og med torsdag 16.12.

Tiltakene gjelder foreløpig i fire uker. Det er også rødt nivå for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne.  Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

 

Lokale råd og rutiner for Breivang vgs i forbindelse med covid-19      16.12.21 

Videregående skole følger Smittevernveilederen: Veileder for videregående skole (UDIR.no) 

I tillegg følger lokale rutiner og retningslinjer:   

Per 16.12.21 rødt nivå 

 1. Ingen syke skal møte på skolen 

 1. God hygiene og forsterket renhold

 2. Kontaktreduserende tiltak: 

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter 
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner 
 • Ansatte kan veksle mellom klasser  
 • Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner 
 • Unngå trengsel og store samlinger 
 • Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler 
 • Delvis digital undervisning 

3 hovedpilarer med tanke på smittevern jf. Smittevernveileder skole: 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen 
 2. God hygiene 
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer 

Syke personer skal ikke være på skolen 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk 
 • Selv med milde symptomer holder elever og ansatte seg hjemme 
 • Ta kontakt med koronatelefon 469 07 899 (kl. 08–20 alle dager) og drøft mulig testing 
 • Følg de prosedyrene og rådene du får for testing via koronatelefonen 
 • Elever og ansatte kan komme tilbake på jobb/skole når de er symptomfri og har negativ coronatest 

Generelle retningslinjer:  

 • Alle ansatte skal lese og sette seg inn i Smittevernveileder for videregående skole. Se lenke ovenfor og/eller på UDIR.no 
 • Ansatte som ønsker det kan få opplæring av ansatte fra renhold i smittevask. Dette gjelder smittevask som skal utføres i klasserom og på utstyr etter bruk.  

Renholdsleder kan kontaktes for gjennomgang av rutiner med klasser  

 • Lærer gjennomgår på nytt Smittevernveileder og skolens lokale rutiner med elevene første skoledag på rødt nivå. 
 • Lærer veileder elevene i smittevask av utstyr etter bruk og vask av egen arbeidsplass. Renholdsleder kan bistå ved behov. Kontakt renholdsleder ved behov for bistand.  
 • Elevene skal bruke merkede klasserom med egne merkede arbeidsstasjoner. 
 • Toaletter er merket for hver enkelt elevgruppe. 
 • Deler av fellesareal er stengt på grunn av smittespredning og smittesporing. Markering med tape og plakater.  
 • Informasjonen om vaner som forebygger smitte henger på toaletter og i fellesområdene.
 • Ansatte og elever bør holde 1 meter avstand i alle situasjoner.  
 • Pauser i løpet av dagen foregår ute eller på klasserom. 
 • Både elever og ansatte bruker garderobeskap som før, men husk å holde avstand. Ansvarlig lærer påser at det ikke oppstår trengsel i klasserom, fellesareal og garderobe 

God hygiene 

 • Vask hender, håndhygiene, hostehygiene, (jf.: FHIs smittevernregler
 • Utsatte områder har forsterket renhold. Det er utarbeidet en egen plan for dette arbeidet. 
 • Søppel tømmes daglig  
 • Pulter og arbeidsplasser rengjøres daglig av elevene 
 • Elevene rengjør verktøy og utstyr som flere elever benytter etter bruk  
 • Elevene får opplæring i smittevern av kontaktlærer og/eller renholdsleder 
 • Desinfeksjonsutstyr tilgjengelig for elever og ansatte, ved inngang, i fellesareal, i klasserom og på toaletter 
 • Enkelte yrkesfag følger i tillegg krav i egne bransjestandarder (gjelder spesielt elever på frisørfag) 
 • Munnbind bestilles for å være tilgjengelig ved behov  
 • Klemming og all annen nærkontakt mellom elever må unngås 
 • Unngå deling av utsyr som PC, telefoner etc.  
 • Det er sprayflasker med desinfiseringsmidler på toalettene slik at ansatte og elever kan spraye dørhåndtak, vask, toalettsete, nedtrekk. Det brukes papir til å tørke av. 

Kun for ansatte 

 • Det oppfordres sterkt til hjemmekontor for lærere når det ikke er stedlig undervisning og/eller planlagte stedlige møter på skolen. Arbeidsplanfestet tid opphører med dette inntil videre.  
 • Lærer ser til at søppel tømmes daglig på klasserom.  
 • Lærer ser til at det vaskes av pulter og stoler når rommet forlates for dagen og ved bytte av rom.  
 • Lærer ser til at elevene forlater skolen uten at det blir trengsel ved utgangsdøra.  
 • Det oppfordres til å unngå kollektivtransport til/fra jobb. 
 • Oppfordrer til å ikke benytte seg av kollektivtrafikken til og fra jobb 
 • Ansatte som har mulighet oppfordres til å gå eller sykle til og fra jobb for å frigjøre parkeringsplasser for ansatte som er avhengig av bil. 
 • Personalet bruker både personal og hovedinngang for å unngå trengsel. 
 • Personalgarderobe kan benyttes som normal, men alle må se til at det ikke oppstår trengsel i garderobesituasjon. 
 • Bespising kan foregå både på kontoret og personalrommet. 

Ved bruk av personalrommet: 

 • Hold minimum 1 meters avstand 
 • Vask bord og stol etter bruk 
 • Tørk av med desinfiseringsklut på overflater du har brukt 
 • Bruk av kjøleskap og mikrobølgeovn bør unngås 
 • (Papiraviser er fjernet)  

Ved sykdom hos elever oppstår i skoletiden 

Presisering: Lærer kontakter ledelsen, som tar ansvar for eleven og kontakter foresatte. Eleven vises vei til eget rom i biblioteket i påvente av å forlate skolen på en trygg måte. Kollektivtransport må unngås.  

Ved påvist covid-19 hos elev og/eller ansatt 

Hvis en ansatt eller elev får påvist covid-19 følges Veileder for videregående skole. I tillegg vil ledelsen rådføre seg med smittevernoverlege i forhold til smittekartlegging og informasjon.  

Ansatte og/eller elever i risikogrupper 

Hvis foresatte i risikogruppe tar kontakt med skolen for å drøfte egen helse eller ønsker tilrettelegging av skoletilbud/hjemmeundervisning tar lærer/ansatt kontakt med nærmeste leder. Ledelsen vil da følge opp saken videre og informere kontaktlærer underveis.  

Videre presiserer vi fra Veilederen for ungdomsskole og videregående skole i forhold til ansatte i risikogruppe: For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1 

 • Ansatte dette er aktuelt for må kontakte nærmeste leder 
 • Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.  

Videre oppfordres det til å holde seg oppdatert om koronasituasjonen på Tromsø kommune sine sider: https://tromso.kommune.no/korona  , på folkehelseinstituttet (FHI) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/ 

Revidert 14.12.2021 

 

 

 

 

 

Til toppen