Velkommen til skolestart mandag 22. august!

Tilbake til normalt gult nivå

Illustrasjon av Coronavirus - Klikk for stort bildeRegjeringen trekker tilbake tiltakene som ble innført før påske. Fra og med mandag 19.04 er vi tilbake til «normalt» gult nivå.

Regjeringen trekker tilbake tiltakene som ble innført før påske og vil i tillegg starte på første av fire trinn i gjenåpningsplanen av Norge.

For Breivang betyr det at vi går tilbake til «normalt» gult nivå.

Fra og med mandag 19.04.21 gjelder følgende:

  • Alternerende oppmøte-, slutt- og lunsjtider opphører. Men HUSK en meters avstand og unngå trengsel.
  • Fellesarealer åpnes delvis
  • Bordtennisbordet åpner
  • Det åpnes opp for flere stedlige møter. Foreløpig vil det ikke bli gjennomført felles stedlig møter for hele personalet, men teammøter og andre møter med få deltakere kan være stedlig i egnede rom.

Koronavertene er en del av ny smittevernveileder og fortsetter som planlagt

Videre følges tidligere vedtatte ruiner og regler for gult nivå: https://breivang.vgs.no/om-oss/helse-miljo-og-sikkerhet/covid-19-informasjon/

Første trinn i gjenåpningsplanen trer i kraft natt til fredag 16.04.21. Følgende vil da gjelde:

  • Inntil 5 gjester i private hjem
  • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering
  • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres
  • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter
  • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser
  • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste tilviste plasser

Pressemelding | Dato: 13.04.2021 Regjeringen.no:

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april.

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

- Takket være at folk har vært forsiktige og vi sammen har bidratt til at smitten ikke økte i påsken, kan vi allerede fredag ta første trinn i gjenåpningsplanen, sier statsminister Erna Solberg.

Lettelser i de nasjonale tiltakene vil ikke ha betydning for de områdene på Østlandet som har regionale tiltak fastsatt av regjeringen, eller kommuner med strenge lokale forskrifter, slik som Oslo og Steinkjer.

- Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene fra fredag, er de fortsatt strenge. Det er for eksempel skjenkestopp klokken 22.00 med krav om matservering, og vi anbefaler at arrangementer som samler personer fra flere kommuner utsettes eller avlyses, sier Solberg.

Alle kommuner må fortsatt ha god beredskap, også de med lavt smittepress. Kommuner og områder med høyt smittepress må vurdere å innføre strenge smitteverntiltak lokalt basert på smittesituasjonen i området. Kommunelegen kan innføre hastevedtak om tiltak dersom det er nødvendig og i påvente av politisk behandling i kommunen.

For at kommunene skal få tid til å vurdere egne, strengere tiltak, trer endringene i de nasjonale tiltakene først i kraft fra midnatt, natt til fredag 16. april.

Lokale beslutninger om tiltaksnivå i skoler og barnehager Smittesituasjonen varierer mye fra sted til sted og mellom landsdeler. Regjeringen mener derfor at tiltaksnivå i skoler og barnehager fortsatt bør besluttes lokalt.

- Stengning av barnehager og skoler bør begrenses så langt det lar seg gjøre. Men kommunene kan vurdere å gå over til heldigital hjemmeopplæring på skoler eller stenge barnehager kortvarig, for å få oversikt over situasjonen og få anledning til å teste de som skal testes. Det er også en mulighet hvis mange er satt i karantene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Til toppen