Om covid-19 på Breivang

Klikk for stort bildeDette er en samleside med informasjon om hva som skjer på Breivang. 

Lokale råd og rutiner i forbindelse med covid-19
 

Videregående skole følger Smittevernveilederen: Veileder for ungdomsskole og videregående skole. Se lenke eller UDIR.no. I tillegg følger lokale rutiner og retningslinjer: 

Gult nivå:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hånd- og hostehygiene er viktig
 • Ha rutiner for forsterket renhold
 • Unngå håndhilsning og klemming mellom personer
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Ansatte og elever bør holde 1 meter avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet
 • Unngå trengsel og store samlinger


Per 08.09.20 gult nivå

3 hovedpilarer i smittevern jf. Smittevernveileder skole:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Covid-19

Elev som hoster i albuen

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

  

 

Les informasjonsbrev fra TFFK til foresatte og elever i videregående skoler.

Rektor Kristin Bjørnsdatter Halvorsen

 

Covid-19 gjør at høstens foreldremøter ikke vil foregå på samme vis som før.

Børre Krudtå, divisjonsdirektør næring og kompetanse

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern.

Til toppen