Om covid-19 på Breivang

Dette er en samleside med informasjon om hva som skjer på Breivang. 

Videregående skole følger Smittevernveilederen: Veileder for videregående skole (UDIR.no)

 

Per 03.06.2021: GRØNT nivå  

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte på skolen

 • God hygiene

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

 • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
 2. God hygiene. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontakt¬smitte.
 3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

Syke personer skal ikke være på skolen

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Selv med milde symptomer holder elever og ansatte seg hjemme
 • Ta kontakt med koronatelefon 469 07 899 (kl. 08–20 alle dager) og drøft mulig testing
 • Følg de prosedyrene og rådene du får for testing via koronatelefonen
 • Elever og ansatte kan komme tilbake på jobb/skole når de er symptomfri

Generelle retningslinjer:

 • Alle ansatte skal lese og sette seg inn i Smittevernveileder for videregående skole. Se lenke ovenfor og/eller på UDIR.no
 • Ansatte som skal utføre arbeid på skolen får/har fått opplæring av ansatte fra renhold i smittevask. Dette gjelder smittevask som skal utføres i klasserom og på utstyr etter bruk.

Renholdsleder kan kontaktes for gjennomgang av rutiner med klasser

 • Lærer gjennomgår på nytt Smittevernveileder og skolens lokale rutiner med elevene første skoledag på rødt nivå.
 • Lærer veileder elevene i smittevask av utstyr etter bruk og vask av egen arbeidsplass. Renholdsleder kan bistå ved behov. Kontakt renholdsleder ved behov for bistand.
 • Elevene skal bruke merkede klasserom med egne merkede arbeidsstasjoner.
 • Toaletter er merket for hver enkelt elevgruppe.
 • Deler av fellesareal er stengt på grunn av smittespredning og smittesporing. Markering med tape og plakater.
 • Informasjonen om vaner som forebygger smitte henger på toaletter og i fellesområdene.
 • Ansatte og elever bør holde avstand i alle situasjoner.
 • Pauser i løpet av dagen foregår ute eller på klasserom.
 • Både elever og ansatte bruker garderobeskap som før, men husk å holde avstand. Ansvarlig lærer påser at det ikke oppstår trengsel i klasserom, fellesareal og garderobe

God hygiene

 • Vask hender, håndhygiene, hostehygiene, (jf.: FHIs smittevernregler)
 • Utsatte områder har forsterket renhold. Det er utarbeidet en egen plan for dette arbeidet.
 • Søppel tømmes daglig
 • Pulter og arbeidsplasser rengjøres daglig av elevene
 • Elevene rengjør verktøy og utstyr som flere elever benytter etter bruk
 • Elevene får opplæring i smittevern av kontaktlærer og/eller renholdsleder
 • Desinfeksjonsutstyr tilgjengelig for elever og ansatte, ved inngang, i fellesareal, i klasserom og på toaletter
 • Enkelte yrkesfag følger i tillegg krav i egne bransjestandarder (gjelder spesielt elever på frisørfag)
 • Munnbind bestilles for å være tilgjengelig ved behov
 • Klemming og all annen nærkontakt mellom elever må unngås
 • Unngå deling av utsyr som PC, telefoner etc.
 • Det er sprayflasker med desinfiseringsmidler på toalettene slik at ansatte og elever kan spraye dørhåndtak, vask, toalettsete, nedtrekk. Det brukes papir til å tørke av.
 • Videre oppfordres det til å holde seg oppdatert om koronasituasjonen på Tromsø kommune sine sider.
Elev som hoster i albuen

Ny plan for håndtering av covid-19 i skoler.

Illustrasjon av Coronavirus

 Oppdaterte retningslinjer for nasjonale råd og karantene.

Illustrasjon av Coronavirus

 Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler fra og med torsdag 16.12.

Illustrasjon av Coronavirus

 Tromsø kommune har en ny plan for håndtering av covid-19 i skoler

Elev som hoster i albuen

 Les de kommunale rådene om covid-19, symptomer og testing

Illustrasjon av Coronavirus

Elever som er nærkontakter og som skal drive med hjemmetester kan møte på sin ordinære time til vaksinering så lenge de ikke har testet positiv og de ellers ikke har symptomer på luftveisinfeksjon.

Elev som hoster i albuen

 Til deg som skal ta covid-19 test hjemme. Her finner du nødvendig informasjon til elever og foresatte.

Illustrasjon av Coronavirus

 Skolene i Tromsø er nå på grønt nivå.

Illustrasjon av Coronavirus

Regjeringen trekker tilbake tiltakene som ble innført før påske. Fra og med mandag 19.04 er vi tilbake til «normalt» gult nivå.

 

Kunnskapsminister Guri Melby

 Den nye veilederen trer i kraft 12. april.

Til toppen