Om covid-19 på Breivang

Klikk for stort bildeDette er en samleside med informasjon om hva som skjer på Breivang. 

Lokale råd og rutiner for Breivang vgs i forbindelse med covid-19   

I tillegg følger lokale rutiner og retningslinjer.

Videregående skole følger Smittevernveilederen: Veileder for ungdomsskole og videregående skole (UDIR.no)

Per 20.01.2021: GULT nivå  

 

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.

  Tetthet i grupper:
 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser/grupper, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Større samlinger bør unngås.
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

  Friminutt: 
 • Elever oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser.

  Begrense deling av mat og gjenstander:
 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved felles kantine, må det sikres avstand mellom elever.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.

  Transport og skoleskyss:
 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen. 
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
 • Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter. 

  Spesielt for ansatte:
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger i alle situasjoner.
 • Holde avstand til elever der det er mulig.
 • Lærere kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Begrense bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vurdere digitale møter i stedet for fysiske møter der det er mulig.
 • Ved fravær av personell kan det være behov for vikarer og/eller omrokkering av personell mellom kohorter. Dette gjøres når det er nødvendig, men omrokkeringer bør likevel begrenses.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole. Vikarer bør unngå å jobbe på ulike skoler samme dag.

3 hovedpilarer i forhold til smittevern jf. Smittevernveileder skole:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Syke personer skal ikke være på skolen

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Selv med milde symptomer holder elever og ansatte seg hjemme
 • Ta kontakt med koronatelefon 469 07 899 (kl. 08–20 alle dager) og drøft mulig testing
 • Følg de prosedyrene og rådene du får for testing via koronatelefonen
 • Elever og ansatte kan komme tilbake på jobb/skole når de er symptomfri

Generelle retningslinjer:

 • Alle ansatte skal lese og sette seg inn i Smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole. Se lenke ovenfor og/eller på UDIR.no
 • Ansatte som skal utføre arbeid på skolen får/har fått opplæring av ansatte fra renhold i smittevask. Dette gjelder smittevask som skal utføres i klasserom og på utstyr etter bruk.

Renholdsleder kan kontaktes for gjennomgang av rutiner med klasser

 • Lærer gjennomgår på nytt Smittevernveileder og skolens lokale rutiner med elevene første skoledag på rødt nivå.
 • Lærer veileder elevene i smittevask av utstyr etter bruk og vask av egen arbeidsplass. Renholdsleder kan bistå ved behov. Kontakt renholdsleder ved behov for bistand.
 • Elevene skal bruke merkede klasserom med egne merkede arbeidsstasjoner.
 • Toaletter er merket for hver enkelt elevgruppe.
 • Deler av fellesareal er stengt på grunn av smittespredning og smittesporing. Markering med tape og plakater.
 • Informasjonen om vaner som forebygger smitte henger på toaletter og i fellesområdene.
 • Ansatte og elever bør holde 1 meter avstand i alle situasjoner.
 • Pauser i løpet av dagen foregår ute eller på klasserom.
 • Både elever og ansatte bruker garderobeskap som før, men husk å holde avstand. Ansvarlig lærer påser at det ikke oppstår trengsel i klasserom, fellesareal og garderobe

God hygiene

 • Vask hender, håndhygiene, hostehygiene, (jf.: FHIs smittevernregler)
 • Utsatte områder har forsterket renhold. Det er utarbeidet en egen plan for dette arbeidet.
 • Søppel tømmes daglig
 • Pulter og arbeidsplasser rengjøres daglig av elevene
 • Elevene rengjør verktøy og utstyr som flere elever benytter etter bruk
 • Elevene får opplæring i smittevern av kontaktlærer og/eller renholdsleder
 • Desinfeksjonsutstyr tilgjengelig for elever og ansatte, ved inngang, i fellesareal, i klasserom og på toaletter
 • Enkelte yrkesfag følger i tillegg krav i egne bransjestandarder (gjelder spesielt elever på frisørfag)
 • Munnbind bestilles for å være tilgjengelig ved behov
 • Klemming og all annen nærkontakt mellom elever må unngås
 • Unngå deling av utsyr som PC, telefoner etc.
 • Det er sprayflasker med desinfiseringsmidler på toalettene slik at ansatte og elever kan spraye dørhåndtak, vask, toalettsete, nedtrekk. Det brukes papir til å tørke av.
 • Videre oppfordres det til å holde seg oppdatert om koronasituasjonen på Tromsø kommune sine sider: https://www.tromso.kommune.no/alt-om-korona-corona-advice-and-info.6258629-110070.html  og på folkehelseinstituttet (FHI) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Nasjonale føringer ang. smittevern, har plassert Breivang vgs. og alle andre videregående skoler i fylket på rødt nivå frem til 19. januar.

 
19.11 endret Tromsø kommune sine lokale råd for smittevern i kommunen. Det får konsekvenser for stedlig undervisning på Breivang i uke 49

 Skoleeier har i møte med Tromsø kommunes smitteteam bestemt følgende:

Elev som hoster i albuen

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

  

 

Les informasjonsbrev fra TFFK til foresatte og elever i videregående skoler.

Rektor Kristin Bjørnsdatter Halvorsen

 

Covid-19 gjør at høstens foreldremøter ikke vil foregå på samme vis som før.

Børre Krudtå, divisjonsdirektør næring og kompetanse

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern.

Til toppen