Endring i Tromsø kommunes råd og anbefalinger

Klikk for stort bilde 
19.11 endret Tromsø kommune sine lokale råd for smittevern i kommunen. Det får konsekvenser for stedlig undervisning på Breivang i uke 49

Blant annet er punktet; Vurder mulighet for kombinert stedlig og digital undervisning i videregående skole fjernet, med virkning fra 19.11. Oppsummert betyr det at videregående skoler skal gå over til "normalt" gult nivå igjen - slik det var før det lokale utbruddet i vgs for noen uker siden. Det vil si at elevene skal ha stedlig undervisning på skolenen.

Ledelsen ved Breivang har allerede lagt ut plan for uke 48 med en kombinasjon av stedlig og digital undervisning. Elever og ansatte følger denne oppsatte og vedtatte planen for uke 48. Timeplan for "normalt" gult nivå innføres derfor fra og med uke 49. Nærmere informasjon kommer i uke 48. 

Smittevernoverlege Trond Brattland sier følgende i en epost til rektorer den 19.11;

Utbruddet blant videregående elever ser ut til å ha blitt slått ned. Antallet som har testet positiv har gått kraftig ned den siste uka. Det er tre dager siden vi hadde noen som har testet positiv etter å ha blitt smittet i Tromsø, og fem dager siden noen har blitt smittet av ukjent smittekilde.

Årsaken er nok den omfattende testingen som avdekket de fleste tilfellene, kombinert med de generelle innstramningene i samfunnslivet og spesielt elevenes sosiale liv som har gjort at smitte ikke har kunnet spre seg.

I den situasjonen vi er i nå anser vi at det ikke lenger er behov for å videreføre rød beredskap for de berørte videregående skolene, og anbefaler at skolene returnerer til gul beredskap i løpet av kommende uke.

NB! Breivang har aldri vært en berørt skole eller på rødt nivå.

https://www.tromso.kommune.no/alt-om-korona-corona-advice-and-info.6258629-110070.html

Endringer 19. november 2020 Endringene gjelder fra 19. november til 8. desember 2020.

Nye råd: Personer som reiser til Tromsø fra områder med høyt smittenivå (også i Norge) anbefales seg å teste seg på dag 5 etter ankomst til Tromsø (i tillegg til å teste seg ved symptomer). Se ellers nasjonale råd.

Råd som avsluttes: Begrensninger i aktiviteter for aldergruppen 15 – 20 år i idrett, arrangementer og fritidsaktiviteter avsluttes. Nasjonale regler, råd og veiledninger gjelder fortsatt. Anbefaling om utsettelse av kortvarig praksis/utplassering for elever i videregående skoler og studenter avsluttes. For videregående skoler avsluttes alle råd utover økt fokus på de generelle anbefalingene. Nasjonale smittevernveiledere for covid-19 gjelder.

Oppsummert smittevernråd for Tromsø (kommer i tillegg til nasjonale råd) Generelle råd Det anbefales bruk av munnbind på offentlig transport når avstand ikke kan overholdes. (Det anbefales ikke bruk av munnbind til barn under 12 år). Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige ti personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Personer som reiser til Tromsø fra områder med høyt smittenivå (også i Norge) anbefales seg å teste seg på dag 5 etter ankomst til Tromsø (i tillegg til å teste seg ved symptomer). Se ellers nasjonale råd.

Helsetjenesten 
Forsterkede smittevernråd i tjenesten opprettholdes.

Skoler og barnehager
Videregående skoler: Det anbefales generell gjennomgang av planer og økt fokus på de generelle anbefalingene med ulike virkemidler. Ved utbrudd kan det gis strengere retningslinjer på enkeltskoler.

Til toppen