Miljøfyrtårn

Logo til Miljøfyrtårn - Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 Skolen er sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Breivang videregående skole har vært sertifisert som miljøfyrtårn siden 2009.

Fokusområder er avfallshåndtering, HMS, stoffkartotek, bransjestandard frisør(undervisningsprogram) og kantine.

Skolen tilfredsstiller kriteriesett for videregående skole, frisør og kantine.
De ansvarlige for undervisningen for programfagene skal være kjent med de bransjespesifikke kriteriesettene for sitt programfag.

Avfall
Alle skal sortere søppel i avfallsdunkene som er tilgjengelige. Det finnes sorteringsstasjoner på strategiske plasser rundt omkring på skolen.
Papir, drikkekartong, matavfall, glass og metall, pant, emballasjeplast, ee-avfall, farlig avfall og restavfall er de mest brukte sorteringsfraksjonene. Det oppfordres til å redusere mengden avfall, 2-sidig utskrift, unngå engangsemballasje og gjenbruk.

Kantine deltar i nasjonal kampanje med fokus på å redusere matsvinn.

Energiforbruk
Miljøfyrtårnskoler har forpliktet seg til å redusere energiforbruket. Skolen er lokalisert i et relativt nytt bygg med moderne standard og elektroniske styringssystemer. Det jobbes hele tiden med effektivisering og oppfølging av disse systemene. Skolen er tilknyttet fjernvarmeanlegg. Vannforbruket måles jevnlig.

Miljø
I størst mulig grad skal vi reise kollektivt eller bruke sykkel til og fra skolen, og skolen skal legge til rette for sykkelparkering. 
Kantina benytter en del økologiske eller miljøsertifiserte råvarer. Vaskemidler og utstyr velges blant miljømerkede produkter.
Elever og ansatte oppfordres til å gå eller sykle til skolen. Det finnes stor sykkelparkering med takoverbygg på deler av denne.

Skolen jobber aktivt med HMS arbeidet hele året.

Klima- og miljørapport
Årlig klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel og leveres årlig gjennom miljøfyrtårnportalen.

Miljøfyrtårnkontakt ved Breivang videregående skole:
Trond Viggo Marstrøm

Til toppen