Formidlingskoordinator

Formidlingskoordinator har særlig ansvar for at overgangen til læreplass blir god for elevene.

 

Rune Aune Anderssen
Formidlingskoordinator

Hvordan avtale tid til samtale/veiledning:

Veiledning kan gis ved å droppe innom og gjøre avtale der-og-da, eventuelt gjøre avtale om tid til veiledning.

Tid til veiledning kan også avtales pr telefon, SMS eller e-post.

Formidlingskoordinatorens viktigste rolle er å sørge for at overgangen til læreplass er en integrert del av opplæringen i skolen. Vi knytter kontakt med gode opplærebedrifter i næringslivet, og sammen med opplæringskontorene finner vi den rette lærlingeplass for hver enkelt elev.

Vi følger opp elevene på veien til de har skrevet kontrakt om opplæring som lærekandidat eller lærling.

Til toppen