Velkommen til skolestart mandag 22. august!

Breivang videregående skole

Aktuelt

  • 11.08.2022 Skolestart mandag 22. august
    Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår! Elevene møter til ulike tidspunkter.
  • 10.08.2022 Refusjon av skyssutgifter
    Elev eller foresatt kan søke om å få refundert billettkjøp eller bruk av privat transportmiddel i forbindelse med skoleskyss.
  • 05.08.2022 Besøk oss før skolen starter
    Til deg som skal starte på Breivang vgs og er spent på skolestart. Vi ønsker å tilby en MYK SKOLESTART som kan gi deg mulighet til å bli kjent og mer trygg på hva som venter på Breivang videregående.

Hva skjer?

Til toppen