Informasjon foresatte

Kommunikasjon mellom skole og hjem er en viktig faktor for gjennomføring av videregående utdanning.

Breivang videregående skole ønsker å ha et utvidet samarbeid med foresatte til elever som er over 18 år. Hensikten med et slikt hjem-skole samarbeid er å øke elevenes måloppnåelse og bidra til at flest mulig fullfører utdanningen.

Skolen kan gi generell informasjon om skolegangen til foresatte til elever over 18 år, men for å kunne samarbeide bedre trenger vi signatur fra eleven på at det er greit.

Last ned, fyll ut og signer samtykkeskjema her. (PDF, 293 kB)

Visma InSchool (VIS)

Som foresatt kan du også finne informasjon som er relevant i Visma InSchool. 

Her får du hjelp med tilgang i VIS (PDF, 345 kB)      

Se opplæringsvideo om tilgang for foresatte