Informasjon foresatte

Kommunikasjon mellom skole og hjem er en viktig faktor for gjennomføring av videregående utdanning.

Breivang videregående skole ønsker å ha et utvidet samarbeid med foresatte til elever som er over 18 år. Hensikten med et slikt hjem-skole samarbeid er å øke elevenes måloppnåelse og bidra til at flest mulig fullfører utdanningen.

Skolen kan gi generell informasjon om skolegangen til foresatte til elever over 18 år, men for å kunne samarbeide bedre trenger vi signatur fra eleven på at det er greit.

Last ned, fyll ut og signer samtykkeskjema her. (PDF, 293 kB)

Til toppen