Rett til et trygt skolemiljø

Du har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Du kan si ifra om at du selv, eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen.

Slik melder du fra:

Si ifra på skolen først. Snakk gjerne med en kontaktlærer, eller noen som jobber med elevtjenester, men nøl heller ikke med å ta kontakt med rektor.

Du kan si ifra til en som jobber på skolen muntlig, på telefonen eller på e-post.

Alle som arbeider på skolen har plikt til å bidra til skolemiljøet

Både elever og ansatte må gjøre det de kan for at skolemiljøet skal være godt, men de som jobber på skolen har plikt til å bidra til at du har det trygt og godt på skolen. Det betyr at hvis en voksen på skolen vet eller tror at en elev blir mobbet, plaget eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke hva som har skjedd

Rektor skal lage en plan

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak slik at du får det trygt og godt på skolen. 

  • Si ifra til skolen først.
  • Hvis du lurer på noe, eller opplever noe vanskelig, kan du ta kontakt med mobbeombudene i Troms og Finnmark
  • Si ifra til fylkesmannen hvis du mener at skolen ikke gir deg den hjelpen du trenger: Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det bør helst gå en uke fra du sa ifra til skolen før du kontakter fylkesmannen.  

Rutiner og prosedyrer ved skolen vår

Skolens planer og rutiner ligger i EK-håndboka

Vi arbeider målrettet for et godt miljø og skolen skal være preget av sosial tilhørighet og inkludering. Vi har innarbeidet Trygg læring som et tiltak i dette arbeidet. Den gode dialogen er sentral, og du får øve på gode kommunikasjonsprosesser som vil hjelpe deg i samhandlingen med andre og til å bygge gode relasjoner. Trygg læring er også en metode for å håndtere konflikter.

Miljøterapeuten er en nøkkelperson i dette arbeidet.

Hva er Trygg læring?

Trygg læring er en metode, som brukes for å skape et trygt klasseromsmiljø

 

Mer informasjon