Koronatiltak torsdag 5. november

 Skoleeier har i møte med Tromsø kommunes smitteteam bestemt følgende:

Videregående skoler:

 • Det anbefales generell gjennomgang av planer og økt fokus på de generelle anbefalingene med ulike virkemidler
 • Iverksett økt digital opplæring for enkelte grupper/deler av elevene slik at omtrent ½-parten av elevene er fysisk på skolen til enhver tid
 • Vurdere andre tiltak som gir færre elever på skolen til samme tid som f.eks. ulik oppmøtetid 
 • Begrens tilgang i fellesarealer der mange elever møtes (kantine, bibliotek osv)
 • Anbefaling om munnbind på offentlig transport der avstand på 1 meter ikke kan holdes gjelder også skoleskyss.
 • Enkeltskoler kan ha strengere retningslinjer ved utbrudd  
 •  

Oppsummert for Breivang blir følgende gjeldende:  

 • Reduserer antall elever stedlig på skolen. Det vil si at elever skal ha en kombinasjon av stedlig og digital undervisning.  Se egen plan
 • Gjennomfører ulik oppmøtetid; oppstart, avslutning og lunsjtider. 
  • VG1: Kommer til normal tid, avslutter 30 min før oppsatt timeplan 
  • VG2 og VG3: Starter 30 min etter normal tid, og avslutter som etter timeplanen 

NB – ved skoledagens slutt ønsker vi at lærere sørger for at det ikke blir trengsel i inngangspartiet. Sjekk at det ikke er fult opp med elever før dere slipper ut klassen. 

Lunsjtid for kjøp i kantina:

Første etasje: 11.15 - 11.30 
Andre etasje: 11.30 - 11.45 
Tredje etasje: 11.45  - 12.00 

 • Breivang har stengt av tilgang til fellesarealer  
 • Nye retningslinjer i kantina. Gjelder bord og stoler, innpakking av mat, utlevering fra disk etc.
 • Breivang har utarbeidet egne retningslinjer med ytterligere tiltak. Vi er fortsatt på gult nivå, men planlegger for rødt. Se egen plan
 • Vi må alle minne hverandre på smittevernreglene. F.eks å sprite hender. Miljøarbeideren vil ha et ekstra ansvar på morgenen og i lunsjtiden for å snakke med elevene om dette, men vi må alle sammen bidra til at smittevernreglene følges bedre.

Plan for fredag 06.11.202:

 • Eleven blir permittert i morgen fredag 06.11.2020. Det vil bli sendt ut transpondermelding om dette. Det blir ikke hjemmeskole for elevene, men eleven blir oppfordret til å arbeide med allerede påbegynt eller planlagt skolearbeid.  
 • Personalmøte for alle ansatte kl. 09.00 i fellesarealet.