Tilrettelegging ved eksamen

Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver, må du søke rektor om dette. Eleven søker selv i VIS så snart som mulig i skoleåret.

Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være blant annet:

  • Utvidet tid (normalt inntil 1 time)
  • Opplesning
  • Forstørret skrift
  • Lyd-CD/lydfil
  • Utvidet ordrettingsprogram
  • Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven med punktskrift.

Allergi

En generell legeattest om allergi gir normalt ikke grunnlag for forlenget eksamenstid. Dette skyldes at dagens medikamenter, i motsetning til tidligere, demper allergireaksjonene uten å gi særlig bivirkninger.

En legeattest som skal følge søknaden om forlenget tid på grunn av allergi, må inneholde opplysninger om hvilken årstid eksaminanden er mest plaget av allergi, og om eksaminanden bruker medikamenter som nedsetter hans/hennes yteevne.

Lege må anbefale utvidet tid på legeattesten på grunn av medisinering.

Manglende ferdigheter i norsk

Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Utdanningsdirektoratet presiserer at om man er fremmedspråklig og ikke behersker norsk skriftlig godt nok til å avlegge eksamen, er det ikke grunn for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Mer informasjon

Udir.no – Særskilt tilrettelegging av eksamen