Kontaktlærer

Kontaktlærer har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle godt læringsmiljø i sin klasse, og følger opp praktiske og administrative gjøremål.

​Kontaktlærere 

Finn ansatt