Sosialpedagogisk rådgiving

Sosialpedagogisk rådgiver og miljøterapeut hjelper elever med faglige, sosiale eller emosjonelle vansker med å finne seg tilrette i den videregående opplæring.

 

Eirin Endresen Ytreberg

Sosialpedagogisk rådgiver
Kontor: Rom 3305
Telefon: 77 78 85 11
Send e-post:

Spesielle arbeidsfelt:

  • Stipend- og låneordninger
  • Meldinger om skoleavbrudd
  • Kontakt med andre instanser (helse, sosial, barnevern etc.)

 

Susan Jensen

Miljøterapeut
Kontor: Biblioteket
Telefon: 474 63 539
Send e-post: 

Spesielle arbeidsfelt:

  • Samtalepartner
  • Bidra til trivsel og et godt skolemiljø
  • Trygg læring