Spesialpedagogisk rådgiver

Spesialpedagogisk rådgiver legger til rette for at elever med ulike lærevansker og funksjonshemninger kan få likeverdig og tilpasset opplæring.

Stein Torgeir Aukland
Spesialpedagogisk rådgiver
Kontor: Rom 3306
Telefon: 77 78 85 09
Mobil: 900 76 297
Send e-post

Hvordan avtale tid til samtale/veiledning:

Veiledning kan gis ved å droppe innom, eventuelt gjøre avtale om tid til veiledning. Tid til veiledning kan også avtales pr telefon, SMS eller e-post.

Råd og veiledning til elever/foresatte og lærere om

  • Tilpasset opplæring - innenfor ordinær undervisning og spesialundervisning.
  • Tilmelding til PPT for sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning.
  • Tilrettelegging ved prøver og eksamen

Samarbeider med andre instanser om:

  • Tekniske og pedagogiske hjelpemidler til bruk i undervisning.
  • Pedagogisk kartlegging/utredning - sakkyndige uttalelser/vurdering - faglige tester

Har generelt ansvar for:

  • Oppfølging av arbeid med individuelle opplæringsplaner (IOP).
  • Oppfølging av arbeid med søknader om inntak etter særskilt vurdering