Utdannings og yrkesrådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiver gir deg rådgivning om utdanning og yrkesvalg.

Eirin Endresen Ytreberg
utdannings- og yrkesrådgiver
Kontor: Rom 3305
Telefon: 77 78 85 11
Send e-post 

Prioritert kontakttid for elever/treffetid på kontoret:

 • Mandag 8.15 - 15.45
 • Tirsdag: 8.15 - 15.45
 • Onsdag: 8.15 - 15.45
 • Torsdager: 8.15 - 12.00

Tid for veiledning kan også gis utenom den oppsatte kontakttid etter avtale.

Individuell og gruppevis veiledning om:

 • Utdanningsprogram / fag / fagvalg
 • Utdanning i inn- og utland
 • Opptakskrav og søknadsfrister

Samarbeider med ungdomsskoler og videregående skoler om:

 • Utdanningsvalg - dagskurs innenfor våre programområder for elever i 9. og 10. trinn
 • Informasjonsmøter for elever i 10. trinn og deres foreldre
 • Hospitering og individuelle besøk/møter for enkeltelever/foresatte som ønsker informasjon

Ansvar for informasjon om skoletilbud, herunder også

 • Skolebesøk med studieinformasjon fra andre opplæringsinstitusjoner
 • Utdanningsmesser
 • Informasjon om retten til videregående opplæring