Søknad om selvstendig studiearbeid

Her kan du lese litt mer om kriterier for søknad om selvstendig studiearbeid.

I henhold til OPL forskrift §3-45 Føring av fråvær…, syvende ledd, kan en elev gjøre avtale om selvstendig studiearbeid uten å få fravær. Dette skal avtales med hver enkelt faglærer. Søknaden sendes til og behandles av kontaktlærer når de nødvendige avtaler med faglærerne er inngått. Søknaden må være innvilget seinest 2 dager før uttak av studiedag.


Følgende begrensinger gjelder for uttak:
• Høyt fravær kan redusere muligheten for å ta ut studiedag
• Studiedag kan ikke tas ut når det er satt opp prøver i fag
• Antall studiedager skal vurderes individuelt, men det kan antydes en studiedag per termin på vg1, noe mer på vg2

Last ned søknadsskjema her (PDF, 113 kB)

Til toppen