Søknad om selvstendig studiearbeid

Her kan du lese litt mer om kriterier for søknad om selvstendig studiearbeid.

I henhold til OPL forskrift §3-45 Føring av fråvær…, syvende ledd, kan en elev gjøre avtale om selvstendig studiearbeid uten å få fravær. Dette skal avtales med hver enkelt faglærer. Søknaden sendes til og behandles av kontaktlærer når de nødvendige avtaler med faglærerne er inngått. Søknaden må være innvilget seinest 2 dager før uttak av studiedag.

Studiedager kan tas ut slik:
Vg1: To studiedager pr. opplæringsår
Vg2: To studiedager pr. opplæringsår
Vg3: Tre studiedager pr. opplæringsår

Eleven har selv ansvaret for at søknaden innfrir kravene, slik at kontaktlærer slipper å undersøke om eleven har prøver på studiedagen. Dersom eleven gir uriktige opplysninger i søknaden, vil dette anses som brudd på skolens ordensreglement.
Følgende begrensinger gjelder for uttak:
• Høyt fravær kan redusere muligheten for å ta ut studiedag
• Studiedag kan ikke tas ut når det er satt opp prøver i fag
• Antall studiedager skal vurderes individuelt, men det kan antydes en studiedag per termin på vg1, noe mer på vg2

SØKNAD OM SELVSTENDIG STUDIEARBEID 23-24 (PDF, 196 kB)