Fravær

I videregående skole er det en regel om fraværsgrense. Den er slik:

Dersom du er borte fra et fag i mer enn 10 prosent uten godkjent dokumentasjon, mister du karakteren i faget.

Skolene skal følge en bestemt prosedyre hvis en elevs fravær nærmer seg fraværsgrensen og hvis det skal fattes vedtak om å ikke gi karakter. Her kan du lese om Breivangs fraværsrutiner.

Du finner utfyllende informasjon om fravær på Utdanningsdirektoratets nettsider