Materialutgifter

Elevene betaler for ekstra materialutgifter på Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 og Kunst, design og arkitektur. 

*Satser: 

  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1: kr 1500 pr skoleår
  • Kunst, design og arkitektur Vg1: kr 300 pr skoleår
  • Kunst, design og arkitektur Vg2: kr 300 pr skoleår
  • Kunst, design og arkitektur Vg3: kr 300 pr skoleår

*(tallene gjelder for skoleåret 2020/21)

Summen kan betales i bankterminal på skolen (frisøravdelingen). Pengene brukes til å kjøpe inn materialer og utstyr som elevene trenger i opplæringen.

Til toppen