Materialutgifter

Elevene betaler for ekstra materialutgifter på Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1 og Kunst, design og arkitektur. 

*Satser: 

  • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1: kr 1500 pr skoleår

*(tallene gjelder for skoleåret 2020/21)

Materialutgifter til startpakke KDA

Elevene på VG1 Kunst, design og arkitektur kjøper en startpakke som inneholder nødvendig materialer, koster ca. 2300,-

Elevene på VG2 Kunst, design og arkitektur kjøper et supplement til startpakken, koster ca. 1600,-

Begge startpakkene bestilles inn av skolen, og betales av elevene i løpet av de første ukene. Disse startpakkene er påkrevd. De inneholder det utstyr eleven trenger for å gjennomføre utdanningsprogrammet. Alle utgifter blir dekket gjennom utstyrsstipendet elevene har rett til når de er registrert som elev.  https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/videregaende-skole/