VIP Makkerskap

VIP Makkerskap handler om å gi elever en trygg skolestart og et godt læringsmiljø. VIP Makkerskap er også en forberedelse til studier og arbeidsliv gjennom å øve på å være en god kollega.

Hva er VIP Makkerskap?
Ditt makkerskap består av to (eller tre) personer: deg og din eller dine makkere. Makkerskapene er inndelt tilfeldig slik at dere lærer hverandre å kjenne på kryss og tvers i klassen. Dere skal være i dette makkerskapet i tre uker - deretter får du ny(e) makker(e). Den nye makkeren er du også sammen med i tre uker, før du bytter makker igjen. Alle elever er også del av en makkergruppe som består av to makkerskap (4-5 personer). Du er i makkergruppa like lenge som i makkerskapet.


Hva betyr det å være i et makkerskap?

  • Makkere sitter ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag hvor dere er hele klassen. Faglærere som har elevgrupper på tvers av klasser kan ha egne makkerskap.
  • Dere hilser på hverandre når dere treffes og viser interesse for hverandre, for eksempel ved å spørre hverandre om hvordan helga har vært.
  • Dere er oppmerksomme på om den andre trives. Har makkeren din noen å være sammen med i friminuttene? Kommer makkeren til sosiale arrangementer med klassen/på skolen? Hvis du blir bekymret for din makker, snakk med læreren din.
  • Makkere kontakter hverandre ved fravær. Den som er borte sender en melding til sin makker for å gi beskjed. Hvis hen glemmer dette, sender makker en melding der det for eksempel kan stå: «Hei! Ser at du er borte i dag. Håper vi sees i morgen.»
  • I timene kan lærer be dere om å jobbe sammen i makkerskap eller i makkergruppe. Dere kan også bli bedt om å samarbeide om lekser.

 

Les informasjon for elever (PDF, 2 MB)   Les informasjon for foresatte (PDF, 2 MB)