Ny veileder for smittevern

Kunnskapsminister Guri Melby - Klikk for stort bildeKunnskapsminister Guri Melby Den nye veilederen trer i kraft 12. april.

De sentrale oppdateringene i forhold til forrige veileder er: 

  • Veileder for videregående skole og ungdomsskole er delt i separate veiledere
  • Generell oppdatering av innhold i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen
  • Omstrukturering av innhold
  • Nye avsnitt: Ansvar og samarbeid, Smitteverntiltak for ansatte, Elever med særskilte behov og spesialskoler, Voksenopplæring.
  • Oppdaterte avsnitt: Bruk av munnbind, Samlinger av elever på tvers av skoler eller kommuner
  • Forkortet avsnitt om renhold og håndhygiene og lenket til FHIs nettsider
  • Påpekt viktigheten av å etterleve tiltak på gult nivå så langt det lar seg gjøre. Noen innstramminger og presisjoner på gult nivå.
  • Strengere retningslinjer for gruppestørrelser og andre smittevernråd på rødt nivå
  • Satt inn kapittel om eksamen
  • Tatt ut sjekkliste

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/

Til toppen