Miljø

Skolen har vært sertifisert som miljøfyrtårn 2009-2023. Ordningen er avsluttet og fylkeskommunen jobber nå med egen miljøpolicy for å ivareta det videre miljøarbeidet.

Fylkeskommunen jobber med utarbeidelse av ny miljøpolicy, siden oppdateres når dette kommer på plass.

Fokusområder er for alle deler av skolen inkludert avfallshåndtering, HMS, stoffkartotek, bransjestandard frisør(undervisningsprogram), renhold og kantine:

  • Avfallssortering og gjenbruk
  • Kantine deltar i nasjonal kampanje med fokus på å redusere matsvinn
  • Energiforbruk, tiltak for redusert energibruk og måling av energi- og vannforbruk
  • Miljø, produkter og varer som benyttes tilfredsstiller miljøkrav
  • HMS