Visjon og verdier

Vi jobber hver dag for å være en engasjerendeinkluderende og utfordrende skole.

Vi har stor tro på samarbeid og er blant annet organisert i tverrfaglige team som ivaretar elevens helhetlige læring.

Vi møtes - vi lærer - vi fullfører!