Pedagogisk plattform

Vår pedagogiske plattform beskriver hva vi skal ha fokus på ved vår skole. Den skal virkeliggjøres i samspill mellom ansatte, elever, foresatte og alle andre skolen samarbeider med.

 

Viser dokumentet pedagogisk plattform - Klikk for stort bildePedagogisk plattform 2022-2026

 Plattformen sier noe om vår framtidsretta skole og hvilke kompetanser som er nødvendige å ha. Vi legger vekt på vår skole som en lærende organisasjon, der vi lærer sammen og ser læringsarbeidet i sammenheng med framtidig yrke. Tverrfaglighet og yrkesretting av fagene er viktig for å skape framtidens entreprenører som samfunnet trenger.

 

Skolemiljø
Vi ønsker å arbeide for et godt miljø og skolen skal være preget av sosial tilhørighet og inkludering. Vi har innarbeidet Trygg læring som et tiltak i dette arbeidet. Den gode dialogen er sentral, og du får øve på gode kommunikasjonsprosesser som vil hjelpe deg i samhandlingen med andre og til å bygge gode relasjoner. Trygg læring er også en metode for å håndtere konflikter. Våre handlingsplaner ligger i EK-håndboka.  Handlingsplan for et godt og trygt læringsmiljø kan også lastes ned der.

Ønsker du lese våre handlingsplaner? De ligger i EK-håndboka, det fylkeskommunale styrings- og kvalitetssystemet.

I plattformen sier vi hva som skal til for å få den gode læringsøkten. Vi ønsker en elevaktiv læring, både i skole og lokalmiljøet, hvor vi har forventninger til din innsats og ditt bidrag.

Her kan du laste ned PDF-versjon av vår pedagogiske plattform. (PDF, 671 kB)