Skolens historie

Breivang videregående skole ble innvidd i juni 1952. 

Skolen begynte som Troms fylkes husmorskole, skiftet navn til Troms fylkes fagskole i husstell i 1972 da den også tok opp i seg Tromsø kommunale husmorskole. Breivang videregående skole fikk sitt navn 01.01.1976.

Utviklingen fra husmorskole til en moderne videregående skole har skjedd som en naturlig følge av samfunnsutviklingen, og i kraft av sterke ressurspersoner i skoleledelsen. Rektor fra 1998 til 2019, Eva Sparrman, skal ha stor ære for skolens utvikling i pedagogikk, organisering og ikke minst et elevmedvirkende og inkluderende syn på læring.

Portrett av Hansine Hansen - Klikk for stort bildeDette portrettet som henger på Breivang, viser lærer og gårdbruker Hansine Hansen som ga tomt til etablering av husmorskole i Tromsø. 

Hansine Hansen, den enslige lærerinnen med stort hjerte for fattige, enslige kvinner og mødre i byen, ble tvunget til å ta over driften av sine foreldres gård i Breivika i 1929.

Hun skrev et testamente hvor hun donerte eiendommen til Troms fylke, med forbehold om at det skulle bygges «Gårdbrukerdøtrenes høiskole» på eiendommen.

Denne gavmilde gesten er grunnen til at det i dag finnes ikke bare én skole, men flere skoler, universitet og botanisk hage på gårdens eiendom.

Etter årelang kamp for utbygging og modernisering fikk Breivang åpnet sin nye skole i 2006, et steinkast unna de gamle lokalene.