Skolens lokaler

Vår moderne skole har fått flere utmerkelser for sin flotte arkitektur.

Breivang videregående skole ligger i en østvendt skråning like sør for universitetsanlegget - med utsikt mot Tromsøysundet og Tromsdalstinden. Bygningen er plassert og utformet slik at den åpner seg med store glassflater mot øst og sør.

Pedagogisk arkitektur

Skolen er utformet med tanke på pedagogiske mål. Selve bygningen skal bidra til innsikt på tvers av fagområdene og inspirere til samarbeid.

Åpenhet

Breivangs arkitektur er preget av åpenhet og innsyn. Her har du til enhver tid kontakt med fellesrom.

Et annet særpreg er at hele skolen tas i bruk i forbindelse med læring. Balkonger og fellesarealer fungerer som forlengede undervisningsarenaer. Undervisningsrommene grenser til grupperom og gallerier der en kan arbeide eller ta hvilepauser.

Skolebygningen er delt inn i fargesoner for å gjøre orienteringen lettere.

Fasade mot øst - Klikk for stort bildeFasade mot øst. T.A.
Skolens inngangsparti - Klikk for stort bildeEn baldakin kommer ut fra veggen og leder den besøkende inn i skolens hjerte, den store hallen. Inngangspartiet er ytterligere framhevet ved bruk av av en kraftig rosa farge. T.A.
Plantegning av skoleområdet - Klikk for stort bildeSkolens utearealer er også tenkt utnyttet i undervisningen. En forbindelse mellom det indre, åpne landskapet og kulturlandskapet utenfor glassveggen. T.A.

Fellesarealet utenfor biblioteket - Klikk for stort bildeFra fellesareal utenfor biblioteket, med innsyn til klasserommene. Jens Chr. Strandos

Utsikt fra skolen inngangsparti - Klikk for stort bildeUtsikt fra resepsjonen i inngangspartiet. Vi ser læringsbalkonger og gangbruene som binder sammen skolen. Jens Chr. Strandos
Oversiktsbilde mot inngangen fra innsiden. - Klikk for stort bildeFra gangbru mot auditorium og inngang. Bruk av farger letter orienteringen Jens Chr. Strandos Les mer i fylkeskommunens presentasjonsfolder (PDF, 2 MB)

Les mer om Breivang i Arkitekturguiden for Nord-Norge og Svalbard.