Informasjon om fremmedspråk

Når du starter på Vg1 skal du velge et fremmedspråk, som du fortsetter med i Vg2 (og Vg3 dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen).

På Breivang tilbyr vi følgende fremmedspråk:
På Breivang tilbyr vi følgende fremmedspråk:
Fransk Spansk Tysk
Fransk I - for elever som hadde et annet fremmedspråk på ungdomsskolen enn fransk, men ønsker å bytte til fransk Spansk I - for elever som hadde et annet fremmedspråk på ungdomsskolen enn spansk men ønsker å bytte til spansk Tysk I - for elever som hadde et annet fremmedspråk på ungdomsskolen enn tysk og ønsker å bytte til tysk
Fransk II - for elever som hadde fransk på ungdomsskolen og vil fortsette med det Spansk II - for elever som hadde spansk på ungdomsskolen og vil fortsette med det Tysk II - for elever som hadde tysk på ungdomsskolen og vil fortsette med det
Fransk I+II - for elever som ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen Spansk I+II - for elever som ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen Tysk I+II - for elever som ikke har hatt annet fremmedspråk på ungdomsskolen

Elever som tar eksamen i et annet fremmedspråk (populært kalt morsmålseksamen – se nederst på siden)

PS! Engelsk (inkl. engelsk fordypning) fra ungdomsskolen regnes ikke som et annet fremmedspråk.

Språktilbudet kan variere fra år til år basert på elevenes valg ved skolestart.

Valg av språk

Du velger språk når du søker om skoleplass på Vg1 i VIGO

Dersom du hadde fremmedspråk på ungdomsskolen, kan du velge mellom å:

  1. Fortsette med samme fremmedspråk som du hadde på ungdomsskolen. Da skal du ha nivå II. Dette har du i Vg1 og Vg2.
  2. Begynne på et nytt fremmedspråk. Da skal du ha nivå I. Dette har du i Vg1 og Vg2.

Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomsskolen,  du ha fremmedspråk i tre år (Vg1, Vg2 og Vg3).

Fremmedspråk nivå III (gir 1 språkpoeng)
Breivang videregående tilbyr ikke fremmedspråk som programfag (nivå III). Dette må eventuelt tas som privatist.

Morsmålseksamen

Du kan erstatte fremmedspråk med morsmål.

Til toppen