Elever dokumenterer nå selv fravær

Elevene legger nå selv inn dokumentasjonen på fravær(som har vært) ved å laste den opp i Visma InSchool (VIS)

Det skal ikke leveres dokumentasjon på fravær på papir til skolen. 

Fremtidig fravær meldes ved å klikke på Elever > Fravær > Fremtidig fravær.

Vi skiller mellom dokumentasjon av fravær(bakover i tid) og melding om fremtidig fravær.

Når en elev har hatt fravær, kan elev eller foresatt gå inn i VIS for å koble en dokumentasjon til fraværet. 

1. Dette gjør du ved å klikke på elevens profil eller klikke på Elever > Mine søknader > velg fanen Melding om fravær > klikk på Opprett egenmelding.

Opprett egenmelding i VIS - Klikk for stort bildeOpprett egenmelding

 

2.

Du kommer da til et vindu hvor du velger hva slags fravær du vil gi dokumentert egenmelding for:

  • Dag
  • Time
  • Aktivitet

I tillegg vil du se dato, tid og navn på undervisningsgruppe du har fått fravær i listet opp, og du kan markere hvilke timer du vil sende egenmelding for i rutene lengst til høyre for timene som du er registrert fraværende på.  

Velg time og aktivitet i VIS - Klikk for stort bildeVelg time/dag/aktivitet

 
 

 


3. Klikk deretter på Neste.

4. Da får du et nytt vindu hvor elev kan skrive forklaring på hvorfor man var fraværende. Her kan elev også laste opp en fil, om man har vedlegg på dokumentasjon for fravær.

Velg fil i VIS - Klikk for stort bildeLast opp fil

 

5. Klikk deretter Neste.

Lagre søknad VIS - Klikk for stort bildeLagre søknad

 

6. Siste side vil nå vise en oppsummering av meldingen om fravær. Klikk Lagre. Eleven vil da se søknaden i en oversikt med dato for søknad, type og status.

Oppsummering i VIS - Klikk for stort bildeOppsummering vises

 

7. Kontaktlæreren til eleven vil få varsel om at det har kommet dokumentasjon på fravær, og vil endre fraværet i VIS i henhold til dokumentasjonen.