For elever og foresatte

Her finner du informasjon som foresatte og elever må kjenne til før gjennomføring av Elevundersøkelsen.

De som skal gjennomføre Elevundersøkelsen på skolen, må informere foreldre til barn under 18 år om undersøkelsen i forkant av gjennomføringen. 

Hva må foreldre og elever vite om Elevundersøkelsen? (udir.no)