Frister for elever skoleåret 2023-2024

Som elev er det mange frister som du må overholde i løpet av skoleåret. Nedenfor finner du de viktigste for inneværende skoleår. De fleste søknadene finner du i VIS.

- Frist for å laste opp dokumentasjon for fravær i VIS: Så snart som mulig, og senest 14 dager etter fravær.

- Søke om fritak i fag du allerede har bestått: 15. oktober

- Søke om fritak for vurdering i sidemål: 15. oktober

- Søke om fritak for vurdering eller opplæring i kroppsøving: 15. oktober

- Laste opp dokumentasjon på kronisk sykdom i VIS: 15. oktober

- Søke om tilrettelegging til eksamen: 1. november

- Frist for å søke om å få strøket 10 dager fravær: 1. juni

- Frist for å søke om å få påført årsak til fravær som vedlegg til vitnemål/kompetansebevis: 1. juni