Høstformidling og fagopplæring Vg3

Dersom du har søkt bedriftsopplæring, men ikke fått læreplass ved skolestart i august 2020, skal du møte på den skolen du gikk på forrige skoleår. Er du elev ved en av de videregående skolene i Troms? Har du søkt fagopplæring i bedrift?

Skolen vil sende deg SMS om oppmøtetidspunkt og sted.
De som møter opp vil bli registrert av skolen på generelt Vg3 i skole. Skolen veileder og følger opp de som kommer i et utvidet søk etter læreplass i bedrift eller alternative løsninger i samarbeid med opplæringskontorene.


Alle kvalifiserte søkere som møter første skoledag vil få et tilbud om Vg3 fagopplæring innen utgangen av oktober. Dersom du ønsker å møte opp, men av en eller annen grunn ikke kan, må du gi beskjed til skolen.
Dersom du ikke møter opp og ikke gir beskjed til skolen, har du ikke rett til Vg3-tilbud høsten 2020. Du vil da bli overført til Oppfølgingstjenesten som tar kontakt og følger opp din situasjon videre. Bedriftene vil fortsatt se deg som søker fram til midten av november.


NB! Rett til fagopplæring Vg3 har bare de som har rett til videregående opplæring.