Informasjon om elevfravær

Børre Krudtå, divisjonsdirektør næring og kompetanse - Klikk for stort bildeBørre Krudtå, divisjonsdirektør næring og kompetanse Hanne H. Lille Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern.

Dette skrivet bygger på nasjonale føringer samt lokale presiseringer. Det er utarbeidet med utgangspunkt i nå-situasjonen ved skolestart 2020.Følg med på skolens og fylkeskommunens hjemmesider, samt nasjonale føringer fra Utdanningsdirektoratet for eventuelle oppdateringer.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen
Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme helt til du er symptomfri, og når du er symptomfri skal du møte på skolen igjen.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så skal du snarest kontakte lærer for å avtale hvordan du kan jobbe med skolearbeidet hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt så kan dette regnes som organisert studiearbeid og da får du ikke fravær.
Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid så regnes det som vanlig sykefravær. Du må da levere egenmelding. Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i risikogruppen tar du kontakt med skolen for eventuelt å finne praktiske løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se også informasjon om dette i smittevernveilederen.

Hold deg oppdatert på rådene fra helsemyndighetene!
Vi oppfordrer alle til å følge rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir, og blant annet vurdere testing hvis de er usikre på om de kan være smittet av covid-19.

Børre Krudtå
Divisjonsdirektør
Næring og kompetanse
TFFK.no
26.08.20