Velkommen til skolestart mandag 22. august!

Innstramminger covid-19 fra 5. mars

I forbindelse med økt smitte i Tromsø gjøres det tiltak også på Breivang.Illustrasjon av Coronavirus - Klikk for stort bilde 

For videregående skole har ikke Tromsø kommune foreslått andre forsterka tiltak enn de vi allerede har per i dag, men skoleledelsen har bestemt at på grunn av situasjonen vil fellesarealene på nytt stenges av og elevene vil få forskjellig start/sluttidspunkt, og i tillegg forskjellig lunsjtider. Denne ordningen er vi allerede kjent med, men det er gjort justeringer med tanke på tidspunktene for elevgruppene. Avdelingsleder vil legge ut en egen tidsoversikt for denne ordningen.

Endring i lunsjtider vil gjelde fra og med i morgen fredag 05. mars, og start/sluttidspunkt fra og med mandag 8.3. Ordningen gjelder i første omgang til og med 19.3. 

Til toppen