Velkommen til skolestart mandag 22. august!

Jod-tabletter

Tromsø kommune deler ut jod-tabletter til skolene, inkludert videregående skoler.

Til alle elever og foresatte ved Breivang vgs.

Informasjon fra Tromsø kommune om jod-tabletter: Tromsø kommune deler ut jod-tabletter til skolene i løpet av dagen, inkludert videregående skoler. Les om lagring av jod-tabletter ved skoler og barnehager i Tromsø. (PDF, 235 kB)

Tablettene skal kun deles ut etter råd fra myndighetene gjennom Kriseutvalget for atomberedskap.

NB! Viktig at alle foresatte til ungdom under 18 år svarer på og leverer/sender inn samtykkeerklæring til skolen (DOCX, 54 kB).

Denne meldingen er også sendt ut på epost til elever og foresatte.
 

Hilsen Kristin Halvorsen (rektor)

Til toppen