Retningslinjer for videregående skole

Illustrasjon av Coronavirus - Klikk for stort bilde Oppdaterte retningslinjer for nasjonale råd og karantene.

Elever i videregående skole havner ikke i karantene ved smitte i klassen. Den som er smittet bør gi beskjed til elever i klassen som kan være ekstra utsatt for smitte. Hvis eleven synes dette er vanskelig kan kontaktlærer hjelpe til med dette. Elevene som var påvist smittet i helgen hadde fått veiledning av smittesporingsteamet med tanke på hvem som burde få en særskilt beskjed om å være ekstra oppmerksom på symptomer.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/smittekarantene-og-isolasjon-sporsmal-og-svar/id2891647/