Skolestart mandag 22. august

 Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår! Elevene møter til ulike tidspunkter.

  • Vg1 yrkesfaglige utdanningstilbud møter kl. 09.00 (FBIE, IM og SSR)
  • Vg1 studieforberedende utdanningstilbud møter kl. 10.00
  • Alle Vg2-elever møter kl. 11.30
  • Alle Vg3-elever møter kl. 12.00