Skolestart

Skolestart er mandag 23. august. Tidspunktene for oppmøte varierer for de ulike trinnene.

 

Vg1 yrkesfag kl. 09.30

Vg1 studieforberedende kl. 10.00

Vg2 yrkesfag og studieforberedende kl. 11.30

Vg3 yrkesfag/studieforberedende kl. 12.00