Velkommen som elev ved Breivang videregående skole

Til elev og foresatte

Rektor Siri Ytterstad i skolens fellesareal - Klikk for stort bildeRektor Siri Ytterstad JS Norge

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår!

Som elev på Breivang er du en del av et stort og mangfoldig skolesamfunn, og vi er mange som ønsker å bidra til at du skal få gode skoleår på skolen. De aller første skoledagene bruker vi på at du skal bli kjent med både medelever, lærere og de viktigste funksjonene på skolen. 

Vi oppfordrer elever og foresatte til å bruke hjemmesiden til skolen aktivt for mer informasjon.

Torsdag 15. august kl. 15.00-17.00 – Myk start – til alle elevene som ønsker å komme innom skolen før skolestart: 

·         Omvisning på skolen, klasserom og gymsal
·         Hilse på kontaktlærer og miljøarbeidere
·         Orientering om de ulike elevtjenestene
·         Vi avslutter med lett bespisning for de som ønsker å være med på det

Du kan melde deg på via skolens hjemmeside fram til 13. august, eller telefon 77788500 (skolen er stengt i uke 28, 29 og 30). Når du melder deg på, gi gjerne beskjed om du ønsker å spise.

Skolestart:

Det er ikke lagt opp til vanlig undervisning de første to dagene. Her kommer litt informasjon om skolestartopplegget:
Dag 1 – mandag. 19. august

Velkomstsamtalen: Du blir invitert til en velkomstsamtale med din kommende kontaktlærer. Hvis du ønsker det, kan dine foresatte også være med. Samtalen vil vare inntil. 20 minutter og skal dreie seg om din skole- og opplæringssituasjon. Det er ingen andre aktiviteter for elevene enn samtalen førset skoledag.

Mål med velkomstsamtalen:
Skape trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer

  • Åpne en dialog mellom deg og skolen
  • Avklare gjensidige forventninger
  • Bidra til et godt samarbeid mellom deg, dine foresatte og kontaktlærer
  • Gi skolen bedre muligheter for å tilrettelegge opplæringen


Velkomstsamtalen er den første av tre planlagte elevsamtaler som kontaktlærer gjennomfører med deg og dine medelever. Samtalen gjennomføres i løpet av første skoledag. Her legges grunnlaget for det videre samarbeidet mellom deg og skolen. Det er derfor viktig at du og dine foresatte har forberedt dere godt. Se forslag til mal for samtalen  (PDF, 220 kB)
Innholdet i samtalen er dekket av skolens taushetsplikt. Referat fra samtalen oppbevares på skolen av kontaktlærer. Hvis ønskelig kan skolen gi en kopi til skolens rådgiver. Du og/eller dine foresatte kan også be om en kopi. Nøyaktig tidspunkt for velkomstsamtalen vil komme via SMS fra din kontaktlærer.                      

Dag 2 – tirsdag 20. august

Denne dagen får du møte klassen din. Klassen vil bli delt inn i makkerpar (to og to elever som samarbeider) og samarbeidsgrupper, slik at du får en mindre gruppe medelever å forholde deg til i starten. Tema for dagen er klassemiljø og det vil bli fokus på hvordan alle kan bidra til et godt lærings- og sosialt miljø. Du vil også få møte flere av faglærerne dine, klassens rådgiver og noen av skolens ansatte med ansvar for viktige støttefunksjoner.

Informasjon om tidspunkt for oppmøte gis av kontaktlærer i forbindelse med samtalen mandag. Oppmøtetidspunkter vil også bli kunngjort på skolens hjemmeside.

De første skoleukene
På Breivang ønsker vi å legge til rette for at du skal få vise ditt potensial. I de første ukene på skolen vil vi ha fokus på å skape et klasse- og skolemiljø som vil være en trygg ramme for alle i læringssituasjonen. Samtidig skal vi jobbe med å gi deg verktøy for å lære på best mulig måte. Torsdag 15.august vil det bli kalt inn til foresattemøter for Vg1-klassene der vi blant annet vil orientere mer om hva dette innebærer.

Lykke til med læringsarbeidet ved Breivang videregående skole!

Med vennlig hilsen

Siri Ytterstad                                                                    

Rektor