Velkommen til skolestart mandag 22. august!

Viktig informasjon om skoleskyss

 Videregåendeelever som vil ha garantert skoleskyss til skolestart må søke før 2. august 2021.

Du kan søke fra 3. juli når du har fått tildelt skoleplass.

Hva gjelder for videregående?

Er du elev ved en av de videregående skolene i Troms og har mer enn seks kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Slik skyss vil for de aller fleste være med buss og det brukes skolekort som skyssbevis.

Du kan ikke søke skoleskyss før du har fått skoleplass

Hver enkelt elev søker om slik skyss rett etter at inntaket til videregående skoler er sendt ut. Husk å bekrefte skoleplassen før du sender søknad om skoleskyss

Ta vare på skolekort

Ta vare på skolekortet om du har et fra før. Selv om du har skolekort må du søke om rett til skoleskyss.

Søk før 2. august

Fra 3. juli kan du søke om skoleskyss. Elever som søker innen 2. august, er sikret å få oppdatert sine skolekort til første skoledag. Om det søkes om skolekort etter 2. august, vil du ikke være garantert gratis skoleskyss fra første skoledag. Det vil i disse tilfellene ikke refunderes utgifter i forbindelse med transport til og fra skolen.

Hva gjelder for elever med funksjonshemning?

For elever med funksjonshemning er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Søknad om tilrettelagt skoleskyss må fylles ut, utfylt søknad oversendes til elevens skole.

Hva gjelder for grunnskolen?

For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov om skyss til fylkeskommunen. Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen: • 2 km for 1. klasse • 4 km for 2.-10. klasse Korteste vinterbrøytede (forsvarlig) gangbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Hva gjelder for elever med delt bosted?

Skyss innvilges til den eller de foreldreadressene som tilfredsstiller avstandskravet mellom bosted og skole 6 km.

Mer informasjon finner du her: www.tffk.no/skoleskysstroms 

Til toppen