70-års jubileum!

Markering av Breivangs sytti år som utdanningsinstitusjon i Tromsø.

Fredag 25.november ble fellesarealet omgjort til et stort kakebord, der alle elever og ansatte fikk ta del i markeringen. Taler fra rektor, elevrådsleder og en jubileumsutstilling av stilepoker var synlige bidrag til en flott markering av oss selv og skolens egenart som en inkluderende og varm skole.

Les mer om Breivangs historie her

Rektor Kristin Halvorsen med en kort gjennomgang av Breivangs historie. Elevrådsleder Marthe Nøstvik holdt en flott appell der Hansine Hansen, skolens velgjører som er portrettert i bakgrunnen, ville blitt varm om hjertet.