Til elev og foresatte  

Rektor Siri Ytterstad informerer om skolestarten. 

Velkommen som elev ved Breivang videregående skole

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår!

Som elev på Breivang er du en del av et stort og mangfoldig skolesamfunn, og vi er mange som ønsker å bidra til at du skal få gode skoleår på skolen. De aller første skoledagene bruker vi på at du skal bli kjent med både medelever, lærere og de viktigste funksjonene på skolen. For deg som er helt ny, kommer det til å være mye nytt å forholde seg til, men vi håper vi kan lose deg gjennom på en trygg og god måte.

Oppfordrer elever og foresatte til å bruke hjemmesiden til skolen aktivt for mer informasjon.

Oppstartsuke

 • Torsdag 17.08
  Alle elever mottar en innkalling til individuell samtale på sms fra kontaktlærer.
  Samtalen gjennomføres mandag 21.08
 • Mandag 21.08
  08.00-16.00​ (ikke ordinær skole)
  Kontaktlærere har invitert alle elever til individuell samtale.
  Elevene møter sin kontaktlærer til avtalt tid og sted.
 • Tirsdag 22.08
  10.00-15.00 Elevene møter i klasserommet.
 • Onsdag 23.08
  08.15 – 14.30 Oppstart ordinær timeplan. 
 • Fredag 25.08
  Rektor ønsker velkommen 08.30
  Frokost til alle i elevkantina.

 

Torsdag 17. august kl. 15.00-17.00 – Myk start – til alle vg1 elever for de som har meldt seg på:

 • Omvisning på skolen, klasserom og gymsal
 • Hilse på kontaktlærer og miljøarbeidere
 • Orientering om de ulike elevtjenestene
 • Vi avslutter med lasagne til de som ønsker

Det var påmelding på skolens hjemmeside fram til 14. august.

Skolestart:

Det er ikke lagt opp til vanlig undervisning de første to dagene. Her kommer litt informasjon om skolestartopplegget:

Dag 1 – mandag. 21. august
Velkomstsamtalen: Du blir invitert til en velkomstsamtale med din kommende kontaktlærer. Hvis du ønsker det, kan dine foresatte også være med. Samtalen vil vare ca. 20 minutter og skal dreie seg om din skole- og opplæringssituasjon.

Mål med velkomstsamtalen:

 • skape trygghet, åpenhet og tillit mellom deg og kontaktlærer
 • åpne en dialog mellom deg og skolen
 • avklare gjensidige forventninger
 • bidra til et godt samarbeid mellom deg, dine foresatte og kontaktlærer
 • gi skolen bedre muligheter for å tilrettelegge opplæringen
 • gi deg og kontaktlærer mulighet til å drøfte eventuelle tiltak i skolearbeidet ditt.

Velkomstsamtalen er den første av tre planlagte elevsamtaler som kontaktlærer gjennomfører med deg og dine medelever. Samtalen gjennomføres i løpet av første skoledag. Her legges grunnlaget for det videre samarbeidet mellom deg og skolen. Det er derfor viktig at du og dine foresatte har forberedt dere godt (se forslag til mal for samtalen nedenfor).

Innholdet i samtalen er dekket av skolens taushetsplikt. Referat fra samtalen oppbevares på skolen av kontaktlærer. Hvis ønskelig kan skolen gi en kopi til skolens rådgiver. Du og/eller dine foresatte kan også be om en kopi. Nøyaktig tidspunkt for velkomstsamtalen vil komme via SMS fra din kontaktlærer.

Du kan forberede deg til velkomstsamtalen ved å lese dette dokumentet (PDF, 232 kB)

Dag 2 – tirsdag 22. august
Denne dagen får du møte klassen din. Klassen vil bli delt inn i makkerpar (to og to elever som samarbeider) og samarbeidsgrupper, slik at du får en mindre gruppe medelever å forholde deg til i starten. Tema for dagen er klassemiljø og det vil bli fokus på hvordan alle kan bidra til et godt lærings- og sosialt miljø. Du vil også få møte flere av faglærerne dine, klassens rådgiver og noen av skolens ansatte med ansvar for viktige støttefunksjoner.

Informasjon om tidspunkt for oppmøte gis av kontaktlærer i forbindelse med samtalen mandag. Oppmøtetidspunkter vil også bli kunngjort på skolens hjemmeside.

De første skoleukene

På Breivang ønsker vi å legge til rette for at du skal få ta ut ditt potensial. I de første ukene på skolen vil vi ha fokus på å skape et klasse- og skolemiljø som vil være en trygg ramme for alle i læringssituasjonen. Samtidig skal vi jobbe med å gi deg verktøy for å lære på best mulig måte. Kort tid etter skolestart vil det bli kalt inn til foresattemøter for Vg1-klassene der vi blant annet vil orientere mer om hva dette innebærer.

Lykke til med læringsarbeidet ved Breivang videregående skole!

Med vennlig hilsen

Siri Ytterstad     

 

Kjerneverdiene engasjerende, inkluderende og utfordrende, og den pedagogiske plattformen er utgangspunktet for virksomheten vår.


Åpne dører for fremtiden!