Aktuelt

Koronatiltak torsdag 5. november

Klikk for stort bilde Skoleeier har i møte med Tromsø kommunes smitteteam bestemt følgende:

Videregående skoler:

 • Det anbefales generell gjennomgang av planer og økt fokus på de generelle anbefalingene med ulike virkemidler
 • Iverksett økt digital opplæring for enkelte grupper/deler av elevene slik at omtrent ½-parten av elevene er fysisk på skolen til enhver tid
 • Vurdere andre tiltak som gir færre elever på skolen til samme tid som f.eks. ulik oppmøtetid 
 • Begrens tilgang i fellesarealer der mange elever møtes (kantine, bibliotek osv)
 • Anbefaling om munnbind på offentlig transport der avstand på 1 meter ikke kan holdes gjelder også skoleskyss.
 • Enkeltskoler kan ha strengere retningslinjer ved utbrudd  
 •  

Oppsummert for Breivang blir følgende gjeldende:  

 • Reduserer antall elever stedlig på skolen. Det vil si at elever skal ha en kombinasjon av stedlig og digital undervisning.  Se egen plan
 • Gjennomfører ulik oppmøtetid; oppstart, avslutning og lunsjtider. 
  • VG1: Kommer til normal tid, avslutter 30 min før oppsatt timeplan 
  • VG2 og VG3: Starter 30 min etter normal tid, og avslutter som etter timeplanen 

NB – ved skoledagens slutt ønsker vi at lærere sørger for at det ikke blir trengsel i inngangspartiet. Sjekk at det ikke er fult opp med elever før dere slipper ut klassen. 

Lunsjtid for kjøp i kantina:

Første etasje: 11.15 - 11.30 
Andre etasje: 11.30 - 11.45 
Tredje etasje: 11.45  - 12.00 

 • Breivang har stengt av tilgang til fellesarealer  
 • Nye retningslinjer i kantina. Gjelder bord og stoler, innpakking av mat, utlevering fra disk etc.
 • Breivang har utarbeidet egne retningslinjer med ytterligere tiltak. Vi er fortsatt på gult nivå, men planlegger for rødt. Se egen plan
 • Vi må alle minne hverandre på smittevernreglene. F.eks å sprite hender. Miljøarbeideren vil ha et ekstra ansvar på morgenen og i lunsjtiden for å snakke med elevene om dette, men vi må alle sammen bidra til at smittevernreglene følges bedre.

Plan for fredag 06.11.202:

 • Eleven blir permittert i morgen fredag 06.11.2020. Det vil bli sendt ut transpondermelding om dette. Det blir ikke hjemmeskole for elevene, men eleven blir oppfordret til å arbeide med allerede påbegynt eller planlagt skolearbeid.  
 • Personalmøte for alle ansatte kl. 09.00 i fellesarealet.

Infoskriv fra TFFK

      Les informasjonsbrev fra TFFK til foresatte og elever i videregående skoler.

Lærer hjemme

Lærere som underviser hjemmefra kan være en god løsning.

Til alle foresatte

  Covid-19 gjør at høstens foreldremøter ikke vil foregå på samme vis som før.

Informasjon om elevfravær

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern.

Fra rektor:

Om skolestart og covid-19

Elevkontrakt

  Alle elever må signere skolens elevkontrakt. Er du under 18 år må dine foresatte signere.

Elevregistrering

Alle elever på Breivang må snarest fylle ut nettskjema med oppdatert informasjon.

Utstyrsstipender

Alle elever som begynner på videregående får et utstyrsstipend skal dekke Elev-PC. I tillegg er det andre stipender som skolen bestiller utstyr for.

Karakterer publiseres

Standpunkt- og halvårskarakterer vil bli satt og publisert i SkoleArena fredag 12. juni.  

Høstformidling og fagopplæring Vg3

  Er du elev ved en av de videregående skolene i Troms? Har du søkt fagopplæring i bedrift?

Til toppen