Aktuelt

Lærer hjemme

Lærere som underviser hjemmefra kan være en god løsning.

Til alle foresatte

  Covid-19 gjør at høstens foreldremøter ikke vil foregå på samme vis som før.

Informasjon om elevfravær

Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern.

Fra rektor:

Om skolestart og covid-19

Elevkontrakt

  Alle elever må signere skolens elevkontrakt. Er du under 18 år må dine foresatte signere.

Elevregistrering

Alle elever på Breivang må snarest fylle ut nettskjema med oppdatert informasjon.

Utstyrsstipender

Alle elever som begynner på videregående får et utstyrsstipend skal dekke Elev-PC. I tillegg er det andre stipender som skolen bestiller utstyr for.

Karakterer publiseres

Standpunkt- og halvårskarakterer vil bli satt og publisert i SkoleArena fredag 12. juni.  

Høstformidling og fagopplæring Vg3

  Er du elev ved en av de videregående skolene i Troms? Har du søkt fagopplæring i bedrift?

Til toppen